29 juni 2006

kickoff

Het heeft tot vanavond 18u geduurd, maar ook in Lewisiana zijn de examens definitief afgelopen. Definitief! Afgelopen! Toch minstens voor een week.

Daar hoort behalve een onbescheiden feesje ook een vette plaat bij, wat dacht u van deze heren: vorig jaar nog op Pulptuur, morgen op Werchter, maar vandaag op Lewisiana. En schudden met dat kopke!

27 juni 2006

En!?

’t Is een goed bedoelde uitroep waar de Student de voorbije maand meermaals mee om de oren werd geslagen. De Belangstellende wil dan weten hoe het laatste examen geweest is, of bij uitbreiding hoe de voorbije examenperiode is verlopen. Dat is sympathiek, meelevend en correct, zonder twijfel.

Waar de Belangstellende niet bij stil staat, is dat de Student in de maanden januari en juni overspoeld wordt door Belangstellenden. Hij wordt zowaar door niemand anders meer benaderd. Zelfs de doorgaans Ongeïnteresseerde blijkt plots Belangstellende te zijn. De Buurvrouw, de Cafébaas, de Kaartjesknipper, de Kapper … ze vrouwen buur, tappen bier, knippen kaartjes en haar én zijn bovendien ongewenst belangstellend.

Welnu, de schaarse momenten waarop de Student zijn studiedomein verlaat, hebben als voornaamste doel hetgeen zich daar afspeelt te ontvluchten. Heel even maar, van het realisme naar de romantiek en terug. Elke confrontatie die de Student echter vroegtijdig aan zijn lot herinnert, is als een kaakdonder in zijn gezicht bij heldere hemelslag.

De nietsvermoedende Belangstellende zal -nietsvermoedend als hij is- niet vermoeden dat hij daar de oorzaak van is. De Student heeft zich door de jaren heen meester gemaakt van de situatie. Hij geeft geen krimp en ratelt als antwoord op de vraag een voorgeprogrammeerd tekstje af, dat dankzij het bijpassende intonatiesjabloon een zekere tevredenheid met de gestelde interesse doet vermoeden.

In werkelijkheid schreeuwt de Student om een ander gespreksonderwerp (ook al is hij geen held in smalltalk). Zoals wat de zomer brengen zal, wat de pot die avond schaft of desnoods met hoeveel het aantal ziekenhuisbezoeken van de Belangstellende in tussentijd gestegen is. Zolang alles met als tags onderwerp “examens”, “student”, “universiteit”, “proclamatie” en “schoonsten tijd van uw leven” maar vermeden wordt.

Gelukkig is het einde in zicht. Nog even en dan kan u het voor de laatste maal vragen. “En!?” Of de Student u dan vriendelijk te woord zal staan of eindelijk de moed zal opbrengen om u finaal de rug toe te keren en van het leven te gaan genieten, zal dan blijken.

Als u helemaal niets vraagt, bent u een antipathieke otter, dat spreekt.

Ja ik ben een slijmbal, en dan?

Bij Cutting Edge blijkt behalve de onovertroffen Celia en ontembaar polygraaf =lloyd= ook boekenopperhoofd Silent Kid aka Tricky Fingers ofte Progress Chrome alias Jacques Mijnhoofdstaatinbrand … of zullen we toch maar gewoon Mirfe Yanqui zeggen, een weblog te hebben.

Lewisiana juicht dat toe, wij literatuurden al gretig naar hem toen hij bij Cutting Edge het columnhoekje voor zich had. Jammer genoeg werd er vooralsnog geen gelijkaardig plekje voorzien in het nieuwe complex waar ons e-zine sinds eind vorig jaar huist. Jammer, maar niet getreurd: Go Progress Chrome is een woordknutselatelier zoals u er nog geen bent binnengetreden. De layout kan niet tippen aan de inhoud, maar daar wordt naar het schijnt nog aan gewerkt (o:

Woord van de week

sy·ner·gie (de ~ (v.), ~ën)
situatie waarin het effect van twee of meer samenwerkende of gecombineerde organen of functies groter is dan de som van de effecten die elk van de organen of functies alleen zou kunnen opwekken => synergisme

25 juni 2006

Uw Geldof uw toekomst

Nauw aansluitend maar niet spannend en een sluiting die de huid niet irriteert.
De ideale bh? *Peueueueut!* Met mijn ervaringen als drag queen hebt u trouwens geen uitstaans.

Bovenstaande zijn de voorwaarden waaraan alles wat rond mijn armen, polsen of vingers hangt, moet voldoen. Veeleisend? Ikke? Tot u spreekt een gelegenheidspercussionist die zijn handen en zijn percussievellen wil sparen. Bijgevolg hangt er dan ook zélden iets aan mijn armen, polsen of vingers. Hooguit een horloge op ogenblikken wanneer elke seconde telt, zoals nu tijdens den blok.

Edoch, sinds gisteren siert een stijlvolle white band permanent mijn rechterpols, hij voldoet dan ook aan de strenge voorwaarden. En: 't is voor een goed doel! Hoezo achterhaald? (Opgelet, overschakeling naar "moralist wil de wereld redden"-modus)

Ik vind het net bemoedigend dat Make Poverty History geen stille dood is gestorven, hoewel de criticus/cynicus in u en mij dat had voorspeld. Ook het feit dat Bob’s bandje bijna een jaar na Live 8 spontaan in mijn levenswandel opduikt (met dank aan Y) is daar een mooi bewijs van. 2015, de tijd loopt, u loopt toch mee?

24 juni 2006

100 posts

... dat vraagt om een andere layout, waar ... Lewisiana 3.0, now on air!

23 juni 2006

Opiniemaker het zwijgen opgelegd

‘k Zal ekik wel zever verkopen … Wordpress beschouwt mijn comments op z’n blogs blijkbaar categoriek als spam. Overal, zomaar ineens, zonder aanleiding! Iemand een idee of daar wat aan te doen is?

Neen, minder zeveren is geen optie.

22 juni 2006

Exclusief: de reconstructie!

In Antwerpen vond deze voormiddag de reconstructie plaats van de moorden die Hans Van Themsche er midden mei pleegde. De reconstructie begon met een uur vertraging, aangezien een buurtbewoonster deze vanuit haar woning filmde. Dat was niet naar de zin van de politie, die de dame in kwestie herhaaldelijk vroeg om daar mee op te houden. Tevergeefs, filmen vanuit de eigen woning is niet verboden, zo wist Leo Stoops en dus kwam de brandweer er aan te pas die een zeildoek voor de woning spande.

Wat Leo Stoops niet wist is dat de bewoonster undercover aan het werk was voor, jawel, Lewisiana. Niet zonder trots tonen wij u dan ook exclusieve beelden (videobeelden, voor wie er aan mocht twijfelen) van tijdens deze reconstructie.

Commercial sounds

... of hoe ze die maken:

Doping?

Ik ga nog gaan geloven in de goedheid van de mensheid. Ofwel zijn we écht allemaal commerciële zwijnen, dat kan ook. Anyway, sinds deze post over het behalen van een diploma (No examinations! No classes! No textbooks!), glippen er wekelijks wel enkele van die berichten door m’n spamfilter.

Deze morgen kreeg ik echter iets van een heel andere orde in mijn pollen geduwd op de Meir: een gratis flesje Bio Record Plus van deze farmasceuten. “Veroorzaakt overmatige studieijver”, verzekert het bijgevoegde flyerke. Helaas van het type studie-ijver zonder liggend streepje, damn. Ben toch benieuwd of het werkt. U weet waar het aan ligt als ik weer een tijdje spoorloos ben.

21 juni 2006

Verkiezingen & vermakelijkheden

Verkiezingen, dat betekent: folderkes. Hópen folderkes in de brievenbus, ondanks de gemeentelijke (!) reclamewerende sticker. Folderkes van partijen die beweren dat het goed leven is in Kapellen. Ik kan ze proefondervindelijk zelden ongelijk geven, behalve dan dat mijn antireclamesticker niet altijd werkt (misschien wil ie opslag?).

En folderkes van partijen een partij die dat goed leven tegenspreekt. Het waarom van hun onvrede is niet geheel duidelijk, al blijkt mevrouw de voorzitter zich in het hoofdartikel van de betreffende folder vooral druk te maken over het fenomeen “speelstraten”. (Afin, dat doet de fout gekozen titel toch vermoeden, eigenlijk wil ze het tekort aan onthaalmoeders aankaarten…)

Inderdaad waarom moeten nu met alle geweld kinderen op straat spelen? Men parkeert toch ook geen auto’s op een speelplein ? Wij speelden in onze jeugd in onze tuin of in de tuin van onze speelkameraden. Op de straat was het volgens onze ouders veel te gevaarlijk.


Hoe dom is het om je, enkele maanden na de ophef rond het speelplein in Lauwe, (waar de weinige tegenstanders zich bijzonder onpopulair maakten met het argument “overlast”) aan de kant van die tegenstanders te scharen? Wat is er mis met een verkeersvrije straat, waar kinderen zorgeloos kunnen ravotten zonder het gevaar slachtoffer te worden van doorgaand verkeer? Wie kan daar nu tégen zijn? En waarom?

Blijkbaar mikt de partij in kwestie op de oerconservatieve ontevreden medemens. Het soort dat zich ergert aan jongeren in het algemeen en spelende kinderen in de fleur van hun leven in het bijzonder. Het soort neutende bejaarden dat om 23u01 naar de politie belt om te klagen over geluidsoverlast bij een festival dat om 23u zou eindigen. Dat het merendeel van gezinnen met kinderen, en de bevolking tout court, zich wél kan vinden in het idee dat pleit voor speelstraten, ziet mevrouw de voorzitter schromelijk over het hoofd.

De betere humor is in verkiezingspropaganda te vinden, zeg ik u. Een schepen van vermakelijkheden in de oppositie en toch een cordon sanitaire: iedereen content. Dààrom is het goed leven in Kapellen.PS: dubbelzinnige taalkoe: “waarom moeten nu met alle geweld kinderen op straat spelen”. Wordt hier op gebrekkige wijze in vraag gesteld of het misschien veiliger is om onze kinderen in onze eigen achtertuin/koerke/dakterras-waar-ze-kunnen-aftotteren te laten spelen in plaats van in de Kapelse getto’s, waar het wemelt van de Palestijnse zelfmoordcommando’s, rondslingerende Zarqawi-guillotines, Hans Van Themsches en Porsche Cayenetanks van VLD-mandatarissen?

Of gaat het om de ijver waarmee schepen Harold van der Kraan zijn idee verdedigt? Ik vermoed het laatste. En ik vermoed ook dat de schepen van vermakelijkheden hem met deze medebekendmaking van zijn idee en zijn persoon meer stemmen cadeau doet dan haar lief is. Which is nice!

16 juni 2006

Ook Lou drinkt koffie


En u?

15 juni 2006

Ahaw!!

13 juni 2006

Sms “Flits, spatie en dan de plaats van de flitscontrole” naar 3123

Stel: je smst “Flits Sneppehoevelaan Stabroek” naar 3123. De Sneppehoevelaan is een doodlopende straat, hooguit 100 meter lang. Zouden de mensen van de flitsflash/verkeersredactie dat nagaan alvorens het de ether in te sturen? Wij deden de test! (en wachten in spanning...)

-update- noppes, het is wellicht te warm om te flitsen, zoniet om er over te berichten.

Meisjes

Deze middag na ’t examen (het ging redelijk, dank u) op de trein mijn gazet bij de hand genomen (Metro wel te verstaan, voor een kwaliteitskrant heeft een student geen geld én geen tijd) en wat is het eerste waar mijn door vermoeidheid en hooikoorts geteisterde oog op valt? “Belgische jongeren luchten hart via blog”. Maar liefst 42% van alle Belgische women of the opposite sex tussen 14 en 16 jaar zou aan het bloggen geslagen zijn. Ik ben blijkbaar niet de enige die dat verbazend vind.
En ALS dat percentage toch klopt, zie ik maar één verklaring: we zijn gewoon allemaal stiekem puberende meissies, nietwaar? Freaq? Pierre?

Lou leert! (2)

Het mysterie van de groene golf is opgelost, dus daar gaan we geen woorden meer aan vuil maken.
Een andere leuke *met 10-voor-taal-Robert-Long-intonatie*: Wat is één clauskop?


Een clauskop is een sprekersaanduiding, vaak gebruikt in scripts of uitgeschreven interviews om de verschillende sprekers van elkaar te onderscheiden. Ziehier de clauskoppen ANN VAN ELSEN, KELLY PFAFF en CATHERINE VAN EYLEN in vol ornaat, om niet te zeggen: naakt (gefopt, googleviezerikken!) te bewonderen!

Wat ik me dan plots afvraag: non-verbale communicatie zoals (lacht), (lacht niét), (schatert het uit), (bloost), (fluistert), (glundert), (knipoogt), (gaapt), (peutert in neus) … zou dat ook een naam hebben? In een scenario wel (regie-aanwijzingen, ha!) maar in een interview?

11 juni 2006

Oranje poowfeuh!

Straks speelt Nederland z’n eerste wedstrijd op het WK. En als het over Hollanders en voetbal gaat, dan zijn we er als de kippen bij om straffe penaltyverhalen op te rakelen. Tijdens Italië – Nederland op het EK van 2000 ging het er ongeveer zo aan toe:(via)

08 juni 2006

Wie schrijft die blijft (3)

De dienst vreemdelingenzaken van Lewisiana is ondanks het goeie weer nog eens in gang geschoten in het kader van de actie “wie schrijft die blijft” (zie ook hier en hier). Er werden de voorbije weken vier asielaanvragen ingediend en die zijn alle vier probleemloos goedgekeurd.

Bij GentBlogt mogen ze dan wel bij hoog en bij laag beweren dat het goed leven is in de Oost-Vlaamse provinciehoofdstad, een opvallende doch positieve trend zet zich verder: Lewisiana is erg in trek bij jonge Gentse studentes. Na Dramoghe beslisten ook Onnozelaar en Louise hun toekomst in Lewisiana te gaan zoeken. Onnozelaar werd toegelaten op basis van haar levensmotto, dat overeenkomt met artikel 4 van onze grondwet: onnozelheid mag! Dat Louise met open armen werd ontvangen, spreekt voor zich (art.1: ge zijt Louis (m/v) of ge zijt het nie). Ze verdient dan ook een speciaal plekje in onze hall of fame van “het is fijn om Lou te zijn”-ambassadeurs.

Om het evenwicht tussen de verschillende seksen te bewaren (en alleen daarom) verwelkomen wij eveneens twee mannen: Tom Bernaerd en Luc Van Braekel. Van Tom weten we eigenlijk bijzonder weinig, zelfs niet hoe het is afgelopen met zijn Frans. LVB daarentegen is een gevestigde waarde in de blogo-/dingessfeer/(smurfenland?): omstreden én gerespecteerd. Wat betreft het nut van VRT-watch.be zullen we het wel nooit eens worden, maar wat betreft lvb.net is er geen betere omschrijving dan degene die Huug er ooit aan gaf: “LVB is een persbureau op z’n eentje, waar zowel links als rechts z’n mening kwijt kan.”

Onnozelaars, artiesten, (vrolijke) Fransen en journalisten: wees welkom!

Pinguinekeklop

WARNING: do not read this when you’re supposed to study!

Zoals Yab al opmerkte: fietserkemot bestaat ook met pinguins. Ge zou dat misschien niet vermoeden, maar dat is dan met pinguins in plaats van met een fietserke. Echt! Ontworpen door Yeti Sports en er bestaan ondertussen al zo’n tiental varianten van. Deze is momenteel mijn favoriet.

06 juni 2006

666

De KriQ van vandaag (06/06/06):

HEXAKOSIOIHEXEKONTAHEXAFOBIE

Angst voor het getal 666 (o:

Da trekt hie

Het woord "beurtbalkje" is ondertussen al even ingeburgerd in onze taal als Villa Tinto in de rosse buurt (Neen, een beurtbalkje is geen maatregel om de privacy van hoerenlopers te garanderen).

Maar wist u dat het principe van een verticale warme luchtstroom, vaak gebruikt aan de ingang van warenhuizen, óók een naam heeft? Een “luchtdeur” heet zoiets en het dient net als een tochtdeur om, jawel, tocht tegen te gaan. Het nadeel van een tochtdeur is echter dat ze vervaarlijk kan open- of dichtklappen door … tocht, veroorzaakt door een andere geopende deur. En dus is iemand ooit op het geniale idee gekomen om de vijand met de eigen middelen te bestrijden. Tocht verhinderen door "tegentocht" als het ware. Dat de klant zich bij het passeren van zo’n luchtdeur een weggeblazen hoedje schrikt, daar werd blijkbaar niet aan gedacht. Akkoord, 't is wel praktisch bij regenweer.

Volgende keer onderhouden wij u in de categorie “Lou leert!” over het fenomeen “groene golf”. Iemand?

04 juni 2006

Google vs MSN

Pietel had het er van de week al over, zoekmachines en hun degelijkheid. Bij hem was het probleem dat hij via Google niet op een bepaalde pagina terechtkomt, ook al bestaat die pagina wel degelijk. Google vindt dus niet alles en Windows Live zou dat wel doen. Ik heb het toch eerst een keer moeten proberen alvorens het te geloven, maar effectief: WL deed wat het moest doen, Google niet.

De site van het gratis festivalletje waarvan u hieronder de affiche al had opgemerkt, staat vandaag precies een week online. En wat blijkt? Google geeft als eerste resultaat nog steeds de oude url –die forward naar de nieuwe, daar niet van-, Windows Live/MSN heeft (sinds vandaag) de nieuwe url al automatisch geïndexeerd.

Nu, een ramp is dat niet, via Google kan je handmatig url’s suggereren en als je dat niet doet zullen ze je site na verloop van tijd sowieso wel indexeren. Maar het zegt toch iets over de vanzelfsprekendheid waarmee de halve wereld op Google vertrouwt (de andere helft heeft geen toegang tot tinternet) en de eigennaam het zelfs tot een werkwoord heeft geschopt (ooit al iemand horen zeggen “ik zal er eens achter msn’en?"). Spaatig spaatig, want ze worden dus blijkbaar een beetje nonchalant bij Google. Of “alles kan beter”, wat zal het zijn. De MSN search engine is alleszins geactiveerd in mijn Firefoxzoekveldje. (merci Tom)

PS : Yahoo is ook sneller dan Google, maar daar staat pulptuur.be slechts op een 6de plaats, awoert!

You're welcome!

Bruin!?

Lou, your true color is Brown!

You're brown, a credible, stable color that's reminiscent of fine wood, rich leather, and wistful melancholy. Most likely, you're a logical, practical person ruled more by your head than your heart. With your inquisitive mind and insatiable curiosity, you're probably a great problem solver.


Mja, mja, dat krijg je dan als je net iets meer "thinker" dan "feeler" denkt te zijn ... De rest klopt wel hoor (o:

(via)

03 juni 2006

Nieuw Belgisch record

Tia Hellebaut mag mij gerust eens bespringen, ze heeft een comfortabele 8 cm overschot.

Gedaan met bloggen

Nenee, geen zoveelste wanhoopspoging om mijn studie-ijver op te krikken (sorry, dat het tegenwoordig alleen dáár over gaat, maar u moet toch de indruk krijgen dat ik op z’n minst probéér …)
Het beladen en logge woord “blog” wordt afgevoerd (via) en vervangen door “dinges”. Het wordt ondertussen al frequent gebruikt, spread the word via uw dinges!

01 juni 2006

Fietserkemot

Oraajt, (eik, is dat niet het stopwoordje van Adriaan vd Hoof?) niks posten tijdens den blok is niet moeilijk, geen andere blogs lezen valt me iets zwaarder. Maar ik meen mezelf ergens te hebben lezen schrijven dat het tussen 22u en 10u wél mag. Ha! En als het studeren allemaal niet zo meezit, werpt enige competitiedrang zich op om het zelfvertrouwen te bevorderen. Fietserkemot is daar het ideale middel voor!


1270,4 meter. Nu gij.

Iets moeilijker in dezelfde discipline is trouwens het struisvogelmeppen, waarbij het eveneens de bedoeling is het target zo ver mogelijk te slaan, echter met dat verschil het tevens loodrecht –met het hoofd eerst- in het speelveld te laten belanden. 174,0m. Wie doet beter?


Ten slotte, liefste hellehond: er zijn fietstoeristen en fietsterroristen. Je hebt er die agressief rijden en je hebt er die defensief rijden. Denk daaraan wanneer onze wegen elkaar kruisen en ik, gewapend met een allesvernietigende pothelm, mijn voorrang van rechts opeis en de voorwielen van uw dikke Duitser zich reeds halverwege het fietspad bevinden.