26 april 2006

Taalgebruik van "de hedendaagse kutjeugd"

Interessante vraag, hier, bij Dominiek:
Is dat eigenlijk bij wijze van rebellie dat de hedendaagse kutjeugd alles - op weliswaar consequente wijze - flagrant fout gaan neerpennen of typen?

Omdat wij van Lewisiana (indien bij volle bewustzijn) toch een opleiding Lal- & Tetterkunde volgen, ziehier een poging tot antwoord.

Rebellie is het wellicht niet. Een generatie die is opgegroeid met e-mail/chat/sms, doet dit eerder onbewust. Een foutief taalgebruik ofte het niet naleven van het Standaardnederlands (in Vlaanderen: VRT-Nederlands) is voor hen vanzelfsprekend geworden. Cliché André: e-mail en GSM hebben communicatie de afgelopen jaren enorm vergemakkelijkt, maar dat heeft ook als gevolg gehad dat er een enorme vervaging is opgetreden tussen gesproken en geschreven taal. Oudere generaties weten gelukkig nog wel wat Standaardnederlands inhoudt, maar passen het gemakshalve toch ook niet altijd toe. De jongste generatie wéét gewoon niet beter. Hun dagelijkse (gesproken) taalgebruik wordt dermate frequent gebruikt, dat het dominant wordt, ook in hun schrijfsels.
Dat bewijst ook de neiging tot code switching: dertigers, veertigers en ouderen zullen hun taal spontaan aanpassen, afhankelijk van de context of de situatie waarin ze zich bevinden. Bij officiële gelegenheden (een huwelijksceremonie) gebruikt men (een vorm van) standaardtaal, in intieme kring (op café) zal men sneller teruggrijpen naar een regio- of dialect. Tieners en sommige twintigers hebben het opvallend moeilijker om die knop om te draaien, ten nadele van het Standaardnederlands. Onlangs pakte De Morgen nog uit met dit mooie voorbeeldje.

De evolutie naar het “eigen maken” van spreektaal, mag je gerust heel letterlijk nemen. Behalve het schrijven van fontisch schrift for dummies (over de verengelsing van het Nederlands hebben we het een andere keer), worden ook vaak interpunctie en hoofdetters weggelaten, allemaal om de individualiteit van de “auteur” te benadrukken.

Eigenlijk is dit probleem dus te kaderen in een groter geheel, met name de evolutie van de standaardisering van het Nederlands. Het Nederlands is dan wel de standaardtaal in Vlaanderen (wettelijk pas sinds 1970 alstublieft), dominant is ze alles behalve. Dat hoeft ook geen probleem te zijn, zolang ze maar overleeft. En om te overleven moet ze voldoende en correct gebruikt worden.

Dat de audiovisuele media in Vlaanderen – de VRT-nieuwsdienst is een buitenbeentje - dat niet consequent doen, is in dat opzicht niet bepaald een geruststellende gedachte. Het Brabantse regiolect in de één-soap "Thuis" (zie hier over het Poldernederlands) is uiteraard herkenbaarder dan het AN, maar tegelijk een stap in de verkeerde richting om Standaardnederlands bij de chat- en smsjonkies te promoten. Zwijg ik nog over Big Brother, Temptation Island, De Leeuw in Vlaanderen ...

Anderzijds: het streefdoel mag ook niet zijn om -zoals Roos Van Acker- allemaal, altijd en in alle omstandigheden standaardtaal te spreken, want regio- en dialecten zijn eveneens een rijkdom en mogen evenmin verdwijnen.

Zechtakikketugezechtep.

(En ja, ik vind dat zeer interessante materie...)

Hier werd maar liefst 2 keer op gereageerd!

Op 29/4/06 10:45, schreef Blogger Saar:

Inderdaad, boeiende materie ...
Ik ga niet zeggen dat ik het perfecte Nederlands spreek of schrijf, maar ik doe m'n best.
Toch vind ik het vaak verbluffend hoe slecht mensen schrijven. Zelfs bij mensen die (zoals ik) een opleiding journalistiek volgen. Als een klasgenoot je vraagt om de dt-fout aan te wijzen die je in een stukje tekst van ca. 15 regels gesignaleerd hebt, dan is dat toch wel een wreed teken aan de wand. Net zoals artikels in DS - geschreven door stagiairs waarschijnlijk - waarin het gaat over een "stijle opgang" en "iemand die leidt aan een of andere ziekte" ... Ik ga het binnenkort op m'n stage toch beter proberen te doen.

 
Op 24/3/07 12:21, schreef Anonymous Anoniem:

wa maakt het mij nu bv uit of ge 'wordt' of 'word' schrijf? De uitspraak is net hetzelfde!
Waarom moesten ze nu ook van pannekoeken panneNkoeken maken?? Er is toch gewoon niemand die panneNkoeken zegt?? Echt NIEMAND!!!

Gaat het Nederlands verloren??? Nee, het evolueert gewoon... het zijn die ouw, zogezegd slimme zakken die niet mee gaan met hun tijd! Het nederlands loopt door hun gewoon achter en ze maken het nog moeilijker dan het al was!
Vroeger schreef men ook 'Vlaamsche', nu is dat al heel lang 'Vlaamse'. Het word dus dringend tijd voor nog zo'n vernieuwing!

Heb jij ooit al eens moeten zeggen tegen een Waal: "hey jij spreekt 100% perfect nederlands, maar ge klinkt alsof ge nen brief voorleest... Niemand spreekt zo! Zelfs ni in Nederland"
Ik wel dus en dien jong begreep niet meer waarom hij die cursus nog dee!

Dus stop aub met zeveren over nederlands da verloren ga, doe liever iets aan het nederlands da ni aangepast word!!

 

Een reactie posten

<< Home